Από την ο1-05-2015 ο κάτοχος κάθε αυτοκινήτου μπορεί να διαπιστώσει εάν είναι ασφαλισμένος, επισκεπτόμενος το site του Επικουρικού Κεφαλαίου και του Κέντρου Πληροφοριών στη διεύθυνση www.hic.gr. Εκεί, πληκτρολογώντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του και το ΑΦΜ του, επιβεβαιώνει εάν το όχημά του εμπεριέχεται στη λίστα των ασφαλισμένων οχημάτων.

Μέχρι πρόσφατα καταγράφηκαν πάνω από 68.000 μοναδικοί επισκέπτες που προέβησαν στον ανωτέρω έλεγχο μέσω του site. Από αυτούς, το 63% δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα καθώς διαπίστωσε αμέσως ότι το αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο. Ένα ποσοστό γύρω στο 12% αντιμετώπισε προβλήματα, γιατί τοποθετούσε λάθος στοιχεία, ενώ το υπόλοιπο 25% διαπίστωσε ότι το αυτοκίνητο του δεν περιλαμβάνονταν στις λίστες των ασφαλισμένων αυτοκινήτων του Επικουρικού Κεφαλαίου και του Κέντρου Πληροφοριών.

Δηλαδή ένα στα τέσσερα αυτοκίνητα είναι ανασφάλιστο.