Ψηφίσθηκε ο Ν. 4549/14-06-2018, με τον οποίο, μεταξύ άλλων, με τα άρθρα 56-68, επέρχονται σημαντικές μεταβολές στο Ν. 3869/2010.

Πιο συγκεκριμένα:
1. Αυξάνεται ο έλεγχος των αιτήσεων και των φακέλων που υποβάλλονται στα ειρηνοδικεία για την υπαγωγή στον Νόμο Κατσέλη, ώστε να εντοπίζονται οι μη δικαιούχοι και οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.

2. Αίρεται υποχρεωτικά το τραπεζικό απόρρητο, όχι μόνο όσων θα αιτηθούν την προστασία του νόμου των υπερχρεωμένων νοικοκυριών αλλά και εκείνων που βρίσκονται στα στάδια της προδικαστικής διαδικασίας.
3. Παύει αυτόματα η αναστολή των διωκτικών μέτρων σε βάρος των οφειλετών, όταν διαπιστώνεται πως εκείνοι, αν και έχουν πάρει προσωρινή ή και οριστική απόφαση, σταματούν να πληρώνουν τις δόσεις τους. Σχετική εντολή θα δίνεται κατόπιν ειδοποίησης του οφειλέτη από τους πιστωτές. Μέχρι τώρα για να αρθεί η αναστολή των διωκτικών μέτρων θα έπρεπε το δικαστήριο να βγάλει δικαστική απόφαση, οπότε ο στρατηγικός κακοπληρωτής κέρδιζε χρόνο χωρίς να πληρώνει τις απαιτούμενες δόσεις.

4. Εκτός προστασίας  θα βρίσκονται αυτόματα τα νοικοκυριά τα οποία διαπιστώθηκε ότι απέκρυψαν από δόλο οικονομικά στοιχεία ή με τον ίδιο τρόπο μετέβαλαν την περιουσιακή τους κατάσταση.
Δικαίωμα υπαγωγής δεν θα έχουν επίσης και όσοι έπειτα από δύο καταθέσεις αιτήσεων και ισάριθμες παραιτήσεις από το δικόγραφο δεν εμφανιστούν στα δικαστήρια. Ηταν μια συνήθης πρακτική που ακολουθούσαν ορισμένοι οφειλέτες, προκειμένου να κερδίζουν χρόνο χωρίς να πληρώνουν δόσεις.

5. Με τόκους υπερημερίας θα επιβαρύνονται τα νοικοκυριά που απορρίπτονται από την υπαγωγή στον Νόμο Κατσέλη για το χρονικό διάστημα που «πάγωνε» το χρέος προς τους πιστωτές, δηλαδή από την υποβολή της αίτησης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που βολεύονται… σε αυτή την περίοδο, η οποία διαρκεί ακόμη και τρία χρόνια. Με τη νέα διάταξη αν η απόφαση του δικαστηρίου είναι απορριπτική για το διάστημα που το χρέος έμενε ανενεργό, ο οφειλέτης θα καλείται να πληρώσει τόκους υπερημερίας.

6. Εντός 30 ημερών από την ματαίωση της εκδίκασης της υπόθεσης στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ο αιτών θα πρέπει να ζητήσει νέα δικάσιμο. Διαφορετικά δεν θα έχει δικαίωμα υπαγωγής.
Ηταν άλλο ένα κόλπο στρατηγικών κακοπληρωτών.

7. Δίνεται εύλογη προθεσμία καταβολής της διαφοράς ανάμεσα στη χαμηλότερη και υψηλότερη δόση που αποφασίζει το προσωρινό και οριστικό δικαστήριο. Αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες νοικοκυριά είχαν κληθεί να πληρώνουν μια χαμηλή δόση μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης και στη συνέχεια, μετά από αυτή, υψηλότερη. Τη διαφορά αυτή σήμερα οι οφειλέτες καλούνται να την πληρώσουν άπαξ. Τώρα δίνεται το δικαίωμα να ορίζεται είτε χρονική προθεσμία είτε σε δόσεις η καταβολή της διαφοράς.

8. Επιτρέπεται στους πιστωτές να εισπράττουν εκείνοι το ποσό της επιδότησης μέρους της συνολικής δόσης έναντι των δικαιούχων της. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη οφειλέτες που κερδίζουν δικαστικές αποφάσεις και έχουν κύρια κατοικία με αντικειμενική αξία μεταξύ 120.000 και 220.000 ευρώ, προσαυξημένη ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη, και το ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, δηλαδή κυμαίνεται από 8.180 έως 24.000 ευρώ, τότε το Δημόσιο καλύπτει έως και το 95% των μηνιαίων καταβολών επί τριετία. Αν και υπάρχει η ρύθμιση, εν τούτοις νοικοκυριά δεν την έχουν ενεργοποιήσει λόγω του όγκου γραφειοκρατίας.

9. Αλλάζει το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης που συνυποβάλλεται με την αίτηση.

Δείτε ολόκληρο το Νόμο εδώ: ΦΕΚ 105:2018