Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


Σχετικά

Το δικηγορικό γραφείο Ειρήνης Χρ. Καψάλη & Συνεργατών παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες, τόσο σε εξωδικαστικό και συμβουλευτικό επίπεδο, όσο και ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών.

Έχει πολυετή και εξειδικευμένη δικαστηριακή εμπειρία σε πολλούς τομείς του δικαίου, με έμφαση στο Αστικό Δίκαιο (Οικογενειακό, Εμπράγματο, Ενοχικό, Κληρονομικό), Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο Εταιριών, Αξιόγραφα, Σήμα), Τραπεζικό Δίκαιο (Ν. 3869/2010 – Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά) και Ποινικό Δίκαιο.

Στον τομέα της συμβουλευτικής δικηγορίας, παρέχει νομική υποστήριξη με νομικές συμβουλές, σύνταξη γνωμοδοτήσεων και χάραξη στρατηγικής στους τομείς ενασχόλησής του.

Η ενασχόληση με τους συγκεκριμένους τομείς δικαίου από πολλών ετών και η επιτυχία στον χειρισμό σημαντικών και απαιτητικών υποθέσεων έχουν εδραιώσει την θέση και την φήμη του δικηγορικού μας γραφείου. Μία από τις ιδιαιτερότητες του γραφείου είναι ότι, κατά τον χειρισμό των υποθέσεων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ταχεία, αποτελεσματική και επιστημονική αντιμετώπιση των νομικών ζητημάτων, που ανακύπτουν στην πράξη.

Η επιστημονική ενημέρωση των μελών του γραφείου είναι συνεχής, ενώ πραγματοποιούνται τακτικά σεμινάρια (είτε με την συμμετοχή μόνο των μελών του γραφείου, είτε ανοικτά σε ευρύτερο κύκλο νομικών) πάνω σε επίκαιρα νομικά προβλήματα. Με τον τρόπο αυτό, η επιστημονική τεκμηρίωση, σε συνδυασμό με την χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και συστημάτων πληροφορικής, και την συνεργασία μεταξύ των μελών του γραφείου, συμβάλλει στην αρτιότερη, αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επεξεργασία των υποθέσεων.

Το γραφείο απαρτίζεται από την ιδρύτριά του, Ειρήνη Χρ. Καψάλη, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, καθώς και από επιτελείο άριστα καταρτισμένων και εξειδικευμένων στο αντικείμενο συνεργατών δικηγόρων, διαθέτει σύγχρονη ηλεκτρονική υποδομή, το επιστημονικό του δε προσωπικό συμπληρώνεται από ασκούμενους δικηγόρους με εξαιρετική ακαδημαϊκή κατάρτιση.

Το γραφείο μας, με υψηλή συναίσθηση καθήκοντος και πιστό στις αρχές του λειτουργήματος της δικηγορίας, ως αρωγού της δικαιοσύνης, προσφέρει, σε προσιτές τιμές, σύγχρονες, άρτιες και έγκυρες νομικές υπηρεσίες στους εντολείς του, με απόλυτη υπευθυνότητα και άμεση συναίσθηση των αναγκών τους. Σκοπός μας η έγκαιρη, συνεπής και αποτελεσματική εκπροσώπηση των εντολέων μας, με την τάχιστη και βέλτιστη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, έχοντας ως αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον τους.