Δεν υπογράφονται συμβόλαια μέχρι και τις 8 Ιανουαρίου (τουλάχιστον), καθώς οι συμβολαιογράφοι αποφάσισαν σε έκτακτη γενική συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε παραμονή της Πρωτοχρονιάς, Τρίτη 31 του μήνα, να απόσχουν από την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων.

Οι συμβολαιογράφοι αποφάσισαν να απέχουν από τα καθήκοντά τους διότι αντιδρούν, όπως αναφέρεται και στην απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, για πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις που, ενώ τους μεταβιβάζουν την αρμοδιότητα υποβολής ηλεκτρονικά των δηλώσεων για τις μεταβιβάσεις, αντικαθιστώντας ουσιαστικά τους υπαλλήλους ΔΟΥ (εφορίες), παράλληλα τους απειλούν με εξοντωτικά πρόστιμα, χωρίς οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να έχουν οργανώσει ένα σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο για να εκτελέσουν οι συμβολαιογράφοι τα νέα καθήκοντα που τους ανατίθενται. Οι αντιδράσεις αφορούν, ειδικότερα, τον νόμο 4646/2019 και μια σειρά από προβλέψεις που αφορούν την ταυτότητα ακινήτου, για τις οποίες προβλέπεται ευθύνη και αρμοδιότητα των συμβολαιογράφων.

Για τον λόγο αυτό οι συμβολαιογράφοι ζητούν:

• Αναστολή του νόμου και

• Αμεσα διάλογο και ανταλλαγή απόψεων με το αρμόδιο υπουργείο (Οικονομικών).

Η απόφαση των συμβολαιογράφων Αθήνας, Πειραιά και λοιπών υπήρξε ομόφωνη.

Είναι πολύ πιθανό. ωστόσο, δε περίπτωση που τα αιτήματά τους δεν ικανοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς, να υπάρξει παράταση της αποχής.