Αντισυνταγματική είναι η φορολόγηση με 25% των επισφαλών, δηλαδή των τελικά ανείσπρακτων απαιτήσεων επιχειρήσεων αποφάνθηκε η 7μελής σύνθεση του Β’ Τμήματος του ΣτΕ. Η απόφαση αυτή, η οποία παραπέμφθηκε λόγω σπουδαιότητας για οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, θα αποτελέσει μια βαθιά ανάσα για τις επιχειρήσεις που καλούνταν να πληρώσουν φόρο για ανείσπρακτα τιμολόγια που είχαν κοπεί σε προηγούμενο χρόνο.

Το Β΄ Τμήμα του ΣτΕ  με τις υπ΄αριθ. 2238 και 2339/2018 αποφάσεις του έκρινε ότι είναι αντίθετο στο άρθρο 87 του Συντάγματος το άρθρο 9 του νόμου 3296/2004 που προβλέπει την αναδρομική φορολόγηση των επισφαλών  απαιτήσεων των εταιρειών κλπ., έναντι τρίτων.

Τι θεωρείται επισφαλής

Επισφαλής θεωρείται μια απαίτηση η οποία αφορά πιστωτικό τιμολόγιο με συμφωνία καταβολής στο μέλλον. Η εταιρία που κόβει το τιμολόγιο αναλαμβάνει το επιχειρηματικό ρίσκο ότι μπορεί και να μην εισπράξει ποτέ το τιμολόγιο, καθώς η εταιρεία που τα παρέλαβε αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Εάν το τιμολόγιο εξοφληθεί μέσα στις επόμενες οικονομικές χρήσεις, τότε το ποσό του τιμολογίου υπόκειται κανονικά σε φόρο.

Αν δεν εξοφληθεί  γιατί π.χ η επιχείρηση που είχε παραλάβει το εμπόρευμα έκλεισε,  τότε η Δ.Ο.Υ. φορολογεί το ποσό του τιμολογίου αναδρομικά, αυτοτελώς, με συντελεστή 25%.

Αυτό όμως κρίθηκε αντισυνταγματικό από το Β’ Τμήμα και θα κριθεί οριστικά από την Ολομέλεια. Στο ΣτΕ είχε προσφύγει ΑΕ κατά του υπουργείου Οικονομικών, καθώς είχε επισφαλή απαίτηση ύψους 678.409 ευρώ και φορολογήθηκε αυτοτελώς, έχοντας κληθεί να  πληρώσει φόρο 169.601 ευρώ.

Πηγή: Capital.gr