Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


 • images

  Νομοσχέδιο-σκούπα με εργασιακές και ασφαλιστικές διατάξεις, μεταξύ των οποίων η νέα αρχιτεκτονική των προστίμων για τη «μαύρη εργασία» αλλά και αλλαγές στον χρόνο έναρξης συνταξιοδότησης των αγροτών, αναμένεται να καταθέσει το υπουργείο Εργασίας, στη Βουλή, αμέσως μετά το Πάσχα. Στα εργασιακά, οι προωθούμενες διατάξεις, που σύμφωνα με πληροφορίες συζητούν εδώ και μήνες η υπουργός Εργασίας […]

 • images

  ΑΠ 909/2017: Μη καταχρηστική η αξίωση εργαζομένου για την καταβολή οφειλομένων αποδοχών, λόγω μη διαμαρτυρίας του και αδράνειας αυτού επί τριετία. Επί αξιώσεων απολυθέντος εργαζομένου για την καταβολή οφειλομένων αποδοχών, επιδομάτων κλπ, μόνη η έλλειψη διαμαρτυρίας αυτού για τη μη καταβολή τους κατά το χρόνο που παρείχε την εργασία του στον εναγόμενο εργοδότη δεν δικαιολογεί […]

 • known

  Προτάσεις της γενικής εισαγγελέα του ΔΕΕ στην υπόθεση C-103/16 Jessica Porras Guisado κατά Bankia SA, Fondo Garantía Salarial κ.λπ. Κατά τη γενική εισαγγελέα E. Sharpston, οι ομαδικές απολύσεις δεν αποτελούν πάντοτε «εξαιρετική περίπτωση» κατά την οποία επιτρέπεται η απόλυση εγκύου εργαζομένης. Όταν γίνονται ομαδικές απολύσεις, η απόλυση εγκύων εργαζομένων επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν […]

 • images

  Με την 293/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας υποβλήθηκαν προδικαστικά ερωτήματα σχετικά με ορισμένες διατάξεις του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και της 27397/122/19.8.2013 κοινής υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του αρ. 24 παρ. 4 και 5 αυτού. Ο νόμος αυτός προέβλεπε, μεταξύ άλλων, πρόστιμα […]

 • images

  Αντισυνταγματικές έκρινε το Πρωτοδικείο της Αθήνας τις περικοπές των αποδοχών που έγιναν με το 2ο Μνημόνιο (νόμος 4093/2012) στους γιατρούς του ΕΣΥ και του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ). Το δικαστήριο περαιτέρω αναγνώρισε ότι οφείλονται αναδρομικά μισθολογικές διαφορές από το 2015, οι οποίες εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ για τον κάθε γιατρό που έχει […]

 • images

  Νομολογία: ΜΔΕφΘεσ 1380/2015 ΙΚΑ. Προϋπόθεση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΙΚΑ αποτελεί η παροχή εξαρτημένης εργασίας έναντι αμοιβής. Ο προσφέρων τις προσωπικές υπηρεσίες αφανής εταίρος δεν υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ αν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, διαπιστώνεται ότι προσφέρει τις προσωπικές του υπηρεσίες, είτε υπό τη μορφή εταιρικής εισφοράς σε εκπλήρωση σχετικής υποχρέωσής του που απορρέει από […]

 • images-16

  ΜονΕφΘεσ 1385/2016 : Η εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία για τη δικαστική επιδίωξη της αποζημίωσης απόλυσης αναστέλλεται όταν ο εργαζόμενος εμποδίστηκε να ασκήσει την αγωγή του από δόλια συμπεριφορά του εργοδότη. Δυνάμει συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου που καταρτίστηκε μεταξύ των διαδίκων την 17-08-2988, ο ενάγων-εφεσίβλητος, προσελήφθη από την εκκαλούσα-εναγομένη, που διατηρεί επιχείρηση στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο […]