Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • known

    ΜΠρΑθ 127/2017: Ρύθμιση επικοινωνίας πατέρα με ανήλικο τέκνο, ηλικίας 2,5 ετών, που διαμένουν σε διαφορετικές πόλεις. Ισχύς απόφασης ασφαλιστικών μέτρων για επικοινωνία. Κρίση ότι η απόφαση έχει παύσει να ισχύει διότι δεν ασκήθηκε τακτική αγωγή. Επικοινωνία ανήλικου τέκνου με πατέρα μέσω προγραμμάτων ειδικού λογισμικού, η οποία λειτουργεί παράλληλα με την προσωπική τους επαφή. 1. Σύμφωνα […]

  • images

    Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας, με μια δικαστική απόφαση-ορόσημο, έκρινε ότι το διαζύγιο δεν πρέπει να θεωρείται ρυθμιστικό για ολόκληρη τη ζωή των διαζευγμένων πρώην συζύγων, επιβάλλοντας τους αυτομάτως μεγάλα ποσά διατροφής. Οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου έκριναν ότι οι διαζευγμένοι που έχουν δικά τους έσοδα ή είναι σε θέση να εργαστούν δεν θα λαμβάνουν […]

  • known

    ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ: Κατά κανόνα υπόχρεοι προς παροχή διατροφής στα ανήλικα τέκνα τους είναι οι γονείς τους, τόσο κατά τη διάρκεια του γάμου όσο και μετά τη λύση αυτού. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ Ή ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ: Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες ρητά […]