Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


 • images

  Νομολογία: ΑΠ 263/2017 Α2 Τμ.  Εισηγητής: Γεώργιος Αποστολάκης Αν η ασφάλιση κατά ατυχήματος έχει συμφωνηθεί ως ασφάλιση ποσού και η ασφαλιστική περίπτωση επήλθε, η προβαλλόμενη εκ του άρθ. 3 § 6 εδ. β ́ ν. 2496/1997 ένσταση του ασφαλιστή περί απαλλαγής του για τον λόγο ότι κατά τη σύναψη της ασφάλισης ο ασφαλισμένος είχε αποκρύψει […]

 • known

  2508/2016 ΜΠΡ ΑΘ (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης. Κάλυψη του κινδύνου κλοπής με διάρρηξη χωρίς ίχνη επί διαμερίσματος και της οικοσκευής του. Επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου. Προστασία καταναλωτή. ΓΟΣ. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Καταχρηστικός είναι κάθε ΓΟΣ, ο οποίος χωρίς επαρκή και εύλογη αιτία αποκλίνει από ουσιώδεις και βασικές αξιολογήσεις του ενδοτικού δικαίου. Έλεγχος για τη […]

 • unknown%cf%80

  Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου ισχύει το πρόγραμμα ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών της ΕΥΔΑΠ. Το πρόγραμμα προβλέπει καθορισμένο ποσό κατώτατης δόσης και αριθμό δόσεων, όπως και μια σειρά άλλων υποχρεώσεων για τον οφειλέτη. Πάντως, όσοι έχουν οφειλές και δεν υπαχθούν στο διακανονισμό για ρύθμιση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, θα βρεθούν αντιμέτωποι με διακοπή, όπως υπογραμμίζει η […]

 • imfg

  Από την 1η Απριλίου μέχρι και τις 31 Ιουλίου του 2016, όλοι οι πελάτες της ΔΕΗ μπορούν να διακανονίσουν τις οφειλές τους σε 36 άτοκες δόσεις και χωρίς προκαταβολή. Όσοι, πάντως, επιλέξουν να ενταχθούν σε ρύθμιση μετά τον Ιούλιο, επανέρχεται η προκαταβολή, ο αριθμός των δόσεων θα ξεκινάει από 18 και θα φτάνει τις 36, […]

 • images-7

  Μικρές ελαφρύνσεις φέρνουν οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων σε χιλιάδες ιδιοκτήτες, καθώς μια σειρά από οφειλές που σχετίζονται με το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), το οποίο πληρώνεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, τα ανταποδοτικά τέλη και τις οφειλές για την πολεοδομική νομοθεσία αναπροσαρμόζονται. Με διευκρινιστική εγκύκλιο του Yπουργείου Εσωτερικών, καλούνται οι δήμοι να προχωρήσουν […]

 • ΜΠρΠατρ 220/2015: Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης σε διαρκή σύμβαση. Διακοπή υδροδότησης ακινήτου. Αίτημα μισθωτή για προσωρινή επανυδροδότηση του ακινήτου. Η προσωρινή ρύθμιση κατάστασης δεν αποτελεί ασφαλιστικό μέτρο με προκαθορισμένο περιεχόμενο, αλλά το πλαίσιο για τη λήψη πρόσφορων μέτρων (πρβλ. 692 § 1 ΚΠολΔ), με τα οποία ορισμένη κατάσταση (682 ΚΠολΔ), που έχει διαμορφωθεί ή τείνει να […]