Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


 • images

  Προϋποθέσεις για να είναι νόμιμη η τοποθέτηση κάμερας έξω από την είσοδο διαμερίσματος – Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με αριθμό 5/2017. Για το ζήτημα της τοποθέτησης κάμερας εξωτερικά της εισόδου διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διευκρινίζει, υπό μορφή χρήσιμων ερωταπαντήσεων, τα βασικότερα σημεία της Γνωμοδότησης 5/2017. <<Αρχή Προστασίας […]

 • images

  Νομολογία: ΑΠ 263/2017 Α2 Τμ.  Εισηγητής: Γεώργιος Αποστολάκης Αν η ασφάλιση κατά ατυχήματος έχει συμφωνηθεί ως ασφάλιση ποσού και η ασφαλιστική περίπτωση επήλθε, η προβαλλόμενη εκ του άρθ. 3 § 6 εδ. β ́ ν. 2496/1997 ένσταση του ασφαλιστή περί απαλλαγής του για τον λόγο ότι κατά τη σύναψη της ασφάλισης ο ασφαλισμένος είχε αποκρύψει […]

 • resizer_0

  Με έγγραφη συναίνεση της μητέρας θα χορηγείται πλέον υποκατάστατο μητρικού γάλακτος στα νεογνά εντός των νοσοκομείων και μαιευτηρίων, σύμφωνα με την υπ” αριθ Γ1Α/Γ.Π. οικ 45569 κοινή απόφαση των υπουργών Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου και Υγείας, Ανδρέα Ξανθού, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2127/21-06-2017. Σύμφωνα με την ανωτέρω υπουργική απόφαση, της έγγραφης συναίνεσης προηγείται ενημέρωση της […]

 • images

  Στον Συνήγορο του Πολίτη υποβλήθηκε αναφορά με αντικείμενο την θέσπιση ανωτάτου ορίου ηλικίας εξήντα (60) ετών για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου (καθηγητών μουσικής) από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ωρωπού (ΚΕΔΩ). Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης στις περιπτώσεις που αυτή παραβιάζεται από δημόσιες υπηρεσίες […]

 • known

  ΜονΠρΘεσ 652/2016 Περίληψη: Επικοινωνία. Το δικαίωμα επικοινωνίας δεν μπορεί να αποκλεισθεί παρά μόνο να περιορισθεί, όταν αυτό επιβάλλεται για τη διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου∙ μόνο αν η επικοινωνία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ανατροφή του ανηλίκου, πρέπει να ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξουδετερωθεί ο κίνδυνος που ενδέχεται να δημιουργηθεί∙ οι απώτεροι […]

 • known

  Εξ” αποστάσεως συναπτόμενες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και δικαίωμα υπαναχώρησης: Καταχρηστικός ο όρος περί απώλειας του δικαιώματος της υπαναχώρησης σε περίπτωση ενεργοποίησης του καταναλωτή στο δίκτυο της εταιρείας. Αποδεκτή έγινε έγγραφη σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς εταιρεία παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. H εν λόγω περίπτωση αφορούσε εξ” αποστάσεως συναπτόμενες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικών […]

 • known

  Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΟ : Μία από τις πρωταρχικές υποχρεώσεις των συζύγων, προβλεπόμενη ρητά από τον Αστικό νομοθέτη στα άρθρα 1389-1390 ΑΚ, είναι η αμοιβαία συνεισφορά στις οικογενειακές ανάγκες, η οποία καθορίζεται για τον καθένα με υποκειμενικά κριτήρια, όπως την προσωπική του εργασία, τα εισοδήματα και την εν γένει περιουσία […]

 • images

  Η νομική πλάνη δεν αποτελεί, κατ’ άρθ. 1 § 5 του ν. 861/1979, λόγο αναθεώρησης των αποφάσεων των ασφαλιστικών οργανισμών. Με τη διάταξη αυτή δεν παραβιάζονται οι αρχές της ανταποδοτικότητας και της ισότητας. ∆ΕφΑθ 102/2016 Στο άρθρο 1 του ν. 861/1979 (ΦΕΚ 2 Α), στις διατάξεις του οποίου υπήχθη το Ταμείο Προνοίας ∆ημοσίων Υπαλλήλων βάσει […]

 • un

  Υποχρέωση των Εταιριών Ενημέρωσης Οφειλετών (εισπρακτικών) για καταγραφή τηλεφωνικής επικοινωνίας. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 26/2016 απόφασής της παραπομπής της υπόθεσης από το Τμήμα στην Ολομέλεια, εξέτασε την αίτηση θεραπείας που υπέβαλε εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών, με αίτημα τροποποίησης πράξης της Αρχής. Ομόφωνα επανέλαβε ότι οι εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών πρέπει να καταγράφουν τις […]

 • images

  Πολ.Πρωτ. Θεσ/νίκης 516/2016: Δικαίωμα χρήσης επωνύμου πρώην συζύγου. Λύση γάμου. Επαγγελματική φήμη που συνδέεται με το επώνυμο. Αναγνωριστική αγωγή. Έλλειψη εννόμου συμφέροντος. Στο άρθρο 1388 ΑΚ, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το ν. 1329/1983, ορίζεται ότι με το γάμο δεν μεταβάλλεται το επώνυμο των συζύγων, ως προς τις έννομες σχέσεις αυτών. Η διάταξη […]

1 2