Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


 • known

  Ι. Τι είναι ο κοινός τραπεζικός λογαριασμός; Ο νόμος που διέπει το άνοιγμα και τη λειτουργία κοινού τραπεζικού λογαριασμού τραπέζης, είναι ο Ν. 5638/1993, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν.∆. 951/1971 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 124 περ. ∆΄ στοιχ. α΄ Ν.∆. 118/1973. Στο άρθρο 1 του ως άνω νόμου […]

 • known

  Ψηφίσθηκε ο Ν. 4549/14-06-2018, με τον οποίο, μεταξύ άλλων, με τα άρθρα 56-68, επέρχονται σημαντικές μεταβολές στο Ν. 3869/2010. Πιο συγκεκριμένα: 1. Αυξάνεται ο έλεγχος των αιτήσεων και των φακέλων που υποβάλλονται στα ειρηνοδικεία για την υπαγωγή στον Νόμο Κατσέλη, ώστε να εντοπίζονται οι μη δικαιούχοι και οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. 2. Αίρεται υποχρεωτικά το τραπεζικό […]

 • download

  - Ποιά είναι τα δικαιώματά μου και πώς προστατεύομαι όταν ο γείτονάς μου ή η διπλανή στην οικία μου επιχείρηση προκαλεί υπερβολικό θόρυβο, ρύπους, οσμές, κλπ; Η ραγδαίως αυξανόμενη συγκέντρωση ολοένα περισσότερων κατοίκων στους αστικούς ιστούς, έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται καθημερινά περιστατικά προσβολής της νομής *, τα οποία σχετίζονται με διαταράξεις από εκπομπές θορύβου, […]

 • Στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υποβλήθηκε πλήθος καταγγελιών αναφορικά με ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις από την εταιρεία Voice Telemedia. Από τη συνολική εξέταση των καταγγελιών προέκυψε ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας: α) προβαίνει σε αυτοματοποιημένες κλήσεις για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς την προηγούμενη ειδική προς τούτο συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων, β) σε πραγματοποίηση κλήσεων […]

 • Πυλωτή

  Νομολογία: 255/2018ΠΠρΑθ Περίληψη: Κάθε πιλοτή είναι κοινόχρηστος χώρος και μπορεί να τον εκμεταλλευτούν μόνον οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και αφού πρώτα συμφωνήσουν μεταξύ τους. Δεν μπορούν να ενοικιαστούν και βεβαίως να πωληθούν σε τρίτους, απαγορεύεται η χρήση τους από άτομα που δεν είναι ιδιοκτήτες. Κείμενο απόφασης: «ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 255/2018 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ […]

 • nomos_4039

  Αρχές Φεβρουαρίου θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου που αφορά τα ζώα συντροφιάς, μετά από προδιαβούλευση συνολικά 6 μηνών. Βασικός στόχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι ο περιορισμός του αριθμού των αδέσποτων και παράλληλα βαριές κυρώσεις σε όσους προχωρούν στην εγκατάλειψη, των δεσποζόμενων ζώων τους. Οι αλλαγές ωστόσο δεν αφορούν μόνο ιδιοκτήτες […]

 • known

  Εγκύκλιος 9/2018 ΘΕΜΑ: Συναινετικό διαζύγιο (Ν. 4509/2017, άρθρο 22) Με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201 Α/22-12-2017) αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1438 και 1441  του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες το συναινετικό διαζύγιο απαγγελλόταν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, και εφεξής ορίζεται ότι η συναινετική λύση του γάμου χωρεί μόνο με συμβολαιογραφικό […]

 • images

  ΜΠρΠειρ 4273/2017: Προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής με βάση τιμολόγια. Περίληψη : Έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση τιμολόγια· προϋποθέσεις· τα τιμολόγια, τα οποία στην αγορά εκδίδονται από εμπόρους για φορολογικούς κυρίως λόγους δεν θεωρούνται πιστωτικοί τίτλοι και δεν έχουν αποδεικτική δύναμη για εκείνον στο όνομα του οποίου εκδόθηκαν, εφόσον δεν φέρουν την υπογραφή αυτού ή του […]

 • images

  Νομολογία: ΕιρΛαγκαδά 24/2016 Υπερημερία οφειλέτη: σε περίπτωση υπερημερίας του οφειλέτη από αμφοτεροβαρή σύμβαση, ο δανειστής δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για τη μη εκπλήρωση ή να υπαναχωρήσει, αν τάξει εύλογη προθεσμία στον οφειλέτη και του δηλώσει κατηγορηματικά ότι, μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής, αποκρούει την παροχή. Ορισμός προθεσμίας δεν απαιτείται αν, από την όλη […]

 • known

  Νομολογία  ΣτΕ 2775/2016 Α ́ Τμ. Η αναπηρία ή η παραμόρφωση που προξενείται στον παθόντα, ανεξάρτητα από το φύλο, εκτός από την επίδραση που μπορεί να ασκήσει στις παροχές που προβλέπονται από τα άρθ. 929 και 932 ΑΚ, είναι δυνατόν να θεμελιώσει και αυτοτελή αξίωση για αποζημίωση, αν επιδρά στο μέλλον του, δηλαδή στην επαγγελματική, […]

1 2 3 5