Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


 • images

  ΠΟΛ 1162/2017: Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων κατά οφειλέτη λόγω υποβολής αίτησης υπαγωγής στο ν. 3869/2010 και χορήγησης προσωρινής διαταγής Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1162/2017 της ΑΑΔΕ, με την οποία κοινοποιείται η υπ” αριθ. 163/2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β” Τμήμα), σχετικά με την επίδραση της κατάθεσης αίτησης για υπαγωγή στον ν. 3869/2010 και την έκδοση […]

 • known

  Σημαντική δικαίωση δανειολήπτη – εντολέα μας από το Ειρηνοδικείο Κιλκίς, που υπάχθηκε με οριστική απόφαση με επιτυχία στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με συνολικές οφειλές ύψους 76.379,53 ευρώ, οι οποίες περικόπηκαν κατά ποσοστό περίπου 50%. Παράλληλα, επιτεύχθηκε η πλήρης προστασία της κύριας κατοικίας του, αλλά και του Ι.Χ αυτοκινήτου του, με εξαίρεσή τους από […]

 • known

  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η με αριθμό 41756 οικ./ 2017 απόφαση, με τις αρχικές οδηγίες για την διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών: Άρθρο 1 Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός Με την εντολή του άρθρου 927 ΚΠολΔ, ο επισπεύδων την αναγκαστική εκτέλεση δύναται να αιτηθεί τη διενέργεια του πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονικός πλειστηριασμός) σύμφωνα με τις διατάξεις του […]

 • images

  Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4446/2016, με τον οποίο επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, καθώς και αλλαγές σε δικαστικά τέλη και φορολογικά ζητήματα:   ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4446/2016 ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016 Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ […]

 • ceb5cf80ceb9cebaceb1ceb9cf81cebfcf80cebfceafceb7cf83ceb7

  Παράταση προθεσμίας προσκόμισης επικαιροποιημένων στοιχείων του άρθρου 4 του νόμου «Κατσέλη» (ν. 3869/2010) ———————————————— Με την κάτωθι τροπολογία παρατείνεται εκ νέου, μέχρι 30.6.2016, (λήγει στις 4.5.2016), η προθεσμία για την επικαιροποίηση των στοιχείων των εκκρεμών, κατά τη 19.8.2015, κύριων αιτήσεων υπαγωγής των οφειλετών στο ν.3869/2010. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της τροπολογίας του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ […]

 • imagesσ

  Χθες το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμόν 267/13-4-2016 απόφασή του κήρυξε την εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και από σήμερα τα 45 καταστήματα της αλυσίδας θα είναι κλειστά. Σε σχετική ανακοίνωση της Ηλεκτρονικής Αθηνών αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Παρά τις διαρκείς προσπάθειες της εταιρείας, η πορεία της οικονομίας, η περαιτέρω αποδυνάμωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, […]

 • 249022_10201170027833225_1142498920_n

  ΑΠ 236/2015 (πολ.): Οι ελλείψεις της υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντος την υπαγωγή στο νόμο των υπερχρεωμένων δεν δημιουργεί απαράδεκτο της αίτησης. «…Kατά το άρθρο 4 παρ. 2β του ν. 3869/2010 «ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης (για ρύθμιση των οφειλών και απαλλαγή) ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίσει […]

 • images-2

  Διευκρινίσεις επί των αλλαγών που επέρχονται στο θεσμικό πλαίσιο για τη δυνατότητα ένταξης των ασφαλιστικών ληξιπρόθεσμων οφειλών στο «Νόμο Κατσέλη» δίνει εγκύκλιος που εξέδωσε ο ΟΑΕΕ. Η εγκύκλιος περιέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθούνται: 1. Χορήγηση βεβαίωσης Χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικών οφειλών, όπως έχουν διαμορφωθεί με τα τέλη καθυστέρησης και τους […]

 • Με την προς ψήφιση τροπολογία τροποποιούνται διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τις οφειλές υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και μη εξυπηρετούμενων δανείων (ν. 4336/2015, ν. 3896/2010 και ν. 4354/2015), ως εξής: Παρατείνεται έως τις 30-4-2016 (από 19-2-2016 που ισχύει σήμερα), η προθεσμία για την επικαιροποίηση των στοιχείων των εκκρεμών, κατά τη 19-8-2015, κύριων αιτήσεων υπαγωγής στο […]

 • ΝΟΜΟΣ 4346/2015 (ΦΕΚ 152/20-11-2015)                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (Α΄ 130) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Άρθρο 14 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3869/2010 (Α΄130) Η παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 αντικαθί− σταται ως ακολούθως: «Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης και σχέδιο […]

1 2