Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • known

    ΔΕφΑθ 5981/2015 Η Διοίκηση διαρθρώνεται μεν σε μεγάλους τομείς, των οποίων προΐστανται Υπουργοί, είναι όμως ενιαία και, συνεπώς, οι πράξεις κάθε Υπουργού, ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού οργάνου, ατομικού ή συλλογικού, και μάλιστα αδιάφορα με τη φύση της ασκούμενης δραστηριότητας, είναι πράξεις της ενιαίας Διοίκησης. Διοικητικό όργανο δεν μπορεί, κατ’ αρχήν, να ασκήσει προσφυγή κατά πράξης […]