Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


 • pistotikes-kartes

  Στην παράγραφο 5 του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α ́ 65) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Όποιος, κατά το διάστημα της τραπεζικής αργίας, αρνείται την πληρωμή με τα μέσα που προβλέπονται στις περιπτώσεις β), γ) και δ) της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της παρούσας […]

 • ΜΠρΑθ 2750/2014: Μέχρι να εκδοθεί, στο πλαίσιο της κύριας δίκης, τελεσίδικη ή οριστική (διαπλαστική ή μη) δικαστική απόφαση για τη μείωση ή όχι του συμφωνημένου μισθώματος, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την προσωρινή ρύθμιση της απορρέουσας από τη σύμβαση μισθώσεως διαρκούς μισθωτικής ενοχικής σχέσης και συγκεκριμένα να διατάξει τον εκμισθωτή να παραλείπει προσωρινά την καταγγελία […]

 • Τρόπος κατάθεσης εγγράφων στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης που αφορούν ακίνητα της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά το «παγωμένο διάστημα» (δηλαδή από 2/7/2015 και εντεύθεν και έως την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του κτηματολογικού γραφείου) Για οποιοδήποτε έγγραφο κατατίθεται προς καταχώριση στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης από την ημερομηνία αυτή και εντεύθεν και έως νεωτέρας ανακοίνωσης: […]

 • Πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνεργασία της ασφαλιστικής αγοράς με το υπουργείο Οικονομικών είναι στενή προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή της νομοθεσία από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές με επιτόπιους ελέγχους και ηλεκτρονικά με επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών. Σημειώνεται ότι τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα υπολογίζεται ότι είναι περίπου 1 εκατομμύριο ενώ με […]

 • business

  Ο δανειστής μπορεί, με σύμβαση, να μεταβιβάσει σε άλλον την απαίτησή του, χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη, αλλά ο εκδοχέας δεν αποκτά δικαίωμα απέναντι στον οφειλέτη και τους τρίτους, πριν ο ίδιος ή ο εκχωρητής αναγγείλει την εκχώρηση στον οφειλέτη. Μετά την αναγγελία της εκχώρησης της απαίτησης αποκόπτεται κάθε δεσμός του οφειλέτη με τον εκχωρητή, […]

 • Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας του Ν. 2308/1995 έως την 3η Ιουλίου 2015 για τους κατοίκους εσωτερικού, που έχουν εγγραπτέα δικαιώματα σε ακίνητα που βρίσκονται: – Στους Προκαποδιστριακούς ΟΤΑ: Αβάντος, Αισυμής, Δωρικού, Κίρκης, Μάκρης, Νίψης, Πέπλου, Πυλαίας, Συκορράχης, Τριφυλλίου και Φερών του Δήμου Αλεξανδρουπόλεως, της Περιφερειακής Ενότητας Μακεδονίας & Θράκης. – Στους Προκαποδιστριακούς ΟΤΑ: […]

 • phoca_thumb_l_020

  ΜΠρΘεσ 8343/2014 : Σύμφωνα με το άρθρο 261 του ν. 4072/2012, ο εταίρος μπορεί, με δήλωσή του προς την εταιρία και τους λοιπούς εταίρους, να εξέλθει εκουσίως από την εταιρία. Ειδικότερα, στον εταίρο που δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη συμμετοχή του στην εταιρία, παρέχεται η δυνατότητα να εξέλθει εκουσίως από αυτήν με μονομερή δήλωση, απευθυντέα […]

 • image_15

  Η κρατούσα άποψη της νομολογίας δέχεται ότι επί ισόπεδου κόμβου σε σχήμα «Τ», η προτεραιότητα ανήκει στον κινούμενο εκ δεξιών , έναντι των εξ αριστερών του κινουμένων, έστω και σε κύρια οδό οχημάτων. Οι ισόπεδες συμβολές, διακλαδώσεις ή διασταυρώσεις οδών, περιλαμβανομένων και των ελεύθερων χώρων που σχηματίζονται από αυτές, όταν δεν υπάρχει σήμανση, η προτεραιότητα […]

 • Κρίθηκε συνυπαίτια, σε ποσοστό 20%, του θανάσιμου τραυματισμού της, η συνεπιβάτης στο πίσω κάθισμα, καθότι δεν φορούσε, όπως όφειλε, κατ’ άρθρο 12 παρ. 5 του ΚΟΚ, ζώνη ασφαλείας, η παράλειψη χρήσης της οποίας τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση των κακώσεων στην περιοχή της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.

 • Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητήθηκε η αίτηση πολύτεκνου από τη Θεσσαλονίκη που έχει 16 παιδιά, με την οποία ζητεί να κρίνει το Δικαστήριο εάν παραβιάζει το Σύνταγμα η μη πρόβλεψη από την Πολιτεία αφορολογήτου ορίου στον φόρο εισοδήματος των πολύτεκνων οικογενειών. Επίσης, ζητεί από το ΣτΕ να αποφανθεί εάν είναι σύμφωνη με το […]

1 29 30 31 32 33 35