Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


 • images

  Νομολογία: ΜΔΕφΘεσ 1380/2015 ΙΚΑ. Προϋπόθεση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΙΚΑ αποτελεί η παροχή εξαρτημένης εργασίας έναντι αμοιβής. Ο προσφέρων τις προσωπικές υπηρεσίες αφανής εταίρος δεν υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ αν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, διαπιστώνεται ότι προσφέρει τις προσωπικές του υπηρεσίες, είτε υπό τη μορφή εταιρικής εισφοράς σε εκπλήρωση σχετικής υποχρέωσής του που απορρέει από […]

 • images

  Νομολογία: ΑΠ 263/2017 Α2 Τμ.  Εισηγητής: Γεώργιος Αποστολάκης Αν η ασφάλιση κατά ατυχήματος έχει συμφωνηθεί ως ασφάλιση ποσού και η ασφαλιστική περίπτωση επήλθε, η προβαλλόμενη εκ του άρθ. 3 § 6 εδ. β ́ ν. 2496/1997 ένσταση του ασφαλιστή περί απαλλαγής του για τον λόγο ότι κατά τη σύναψη της ασφάλισης ο ασφαλισμένος είχε αποκρύψει […]

 • images

  Χαράτσι για τους χιλιάδες Έλληνες που έχουν διαθέσει τα σπίτια τους στην Airbnb συνοδεύει το νέο επικαιροποιημένο Μνημόνιο. Η εφαρμογή του αναμένεται από τις αρχές του επόμενου έτους (1/1/2018), σύμφωνα με την διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε πρόσφατα ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής. Αναλυτικότερα, προβλέπεται επιβολή φόρου επί των εισοδημάτων από περιστασιακές […]

 • images

  Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας, με μια δικαστική απόφαση-ορόσημο, έκρινε ότι το διαζύγιο δεν πρέπει να θεωρείται ρυθμιστικό για ολόκληρη τη ζωή των διαζευγμένων πρώην συζύγων, επιβάλλοντας τους αυτομάτως μεγάλα ποσά διατροφής. Οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου έκριναν ότι οι διαζευγμένοι που έχουν δικά τους έσοδα ή είναι σε θέση να εργαστούν δεν θα λαμβάνουν […]

 • known

  Ο Τειρεσίας της κινητής τηλεφωνίας, με την επωνυμία «Τηλεγνούς – Φορέας Εκτίμησης Φερεγγυότητας Τηλεπικοινωνιών Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», ο νέος φορέας των Vodafone, Wind, Cosmote & Cyta, θα ελέγχει αν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές των καταναλωτών προς τους παρόχους, οι οποίες ξεπερνούν τα 200€ και η παλαιότητά τους υπερβαίνει τις 90 ημέρες. Σκοπός της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ είναι η […]

 • images

  ΑΠ 211/2016 : Μη ευθύνη της Τράπεζας έναντι των κληρονόμων δικαιούχου λογαριασμού καταθέσεων για παράνομες ηλεκτρονικές αναλήψεις μετά το θάνατό του. Περίληψη: Αδικοπραξίες. Προϋποθέσεις αδικοπρακτικής ευθύνης. Για την κατάφαση της παρανομίας δεν απαιτείται παράβαση συγκεκριμένου κανόνα δικαίου, αλλά αρκεί η αντίθεση της υπό κρίση συμπεριφοράς στο γενικότερο πνεύμα του δικαίου ή στις επιταγές της έννομης […]

 • known

  ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ: Κατά κανόνα υπόχρεοι προς παροχή διατροφής στα ανήλικα τέκνα τους είναι οι γονείς τους, τόσο κατά τη διάρκεια του γάμου όσο και μετά τη λύση αυτού. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ Ή ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ: Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες ρητά […]

 • known

  ΔΕφΑθ 5981/2015 Η Διοίκηση διαρθρώνεται μεν σε μεγάλους τομείς, των οποίων προΐστανται Υπουργοί, είναι όμως ενιαία και, συνεπώς, οι πράξεις κάθε Υπουργού, ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού οργάνου, ατομικού ή συλλογικού, και μάλιστα αδιάφορα με τη φύση της ασκούμενης δραστηριότητας, είναι πράξεις της ενιαίας Διοίκησης. Διοικητικό όργανο δεν μπορεί, κατ’ αρχήν, να ασκήσει προσφυγή κατά πράξης […]

 • known

  ΜΠρΑθ 490/2016 Νομικές Διατάξεις: άρθρα 8, 9 καν. 2201/2003 Περίληψη: Διεθνής δικαιοδοσία σε υποθέσεις γονικής μέριμνας κατά τον καν. 2201/2003· σε περίπτωση νόμιμης μετοίκησης του παιδιού από ένα κράτος σε άλλο η διεθνής δικαιοδοσία των δικαστηρίων του κράτους της προηγούμενης συνήθους διαμονής του παιδιού διατηρείται αποκλειστικά για υποθέσεις που αφορούν στην τροποποίηση απόφασης και όχι […]

 • known

  2508/2016 ΜΠΡ ΑΘ (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης. Κάλυψη του κινδύνου κλοπής με διάρρηξη χωρίς ίχνη επί διαμερίσματος και της οικοσκευής του. Επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου. Προστασία καταναλωτή. ΓΟΣ. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Καταχρηστικός είναι κάθε ΓΟΣ, ο οποίος χωρίς επαρκή και εύλογη αιτία αποκλίνει από ουσιώδεις και βασικές αξιολογήσεις του ενδοτικού δικαίου. Έλεγχος για τη […]

1 2 3 25