Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


Σχετικά

Το δικηγορικό γραφείο Ειρήνης Χρ. Καψάλη & Συνεργατών είναι ένα δυναμικό γραφείο, με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και δικηγορική εμπειρία σε πολλούς τομείς του δικαίου, με έμφαση στο Αστικό Δίκαιο (Οικογενειακό, Εμπράγματο, Ενοχικό, Κληρονομικό), Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο Εταιριών, Αξιόγραφα, Σήμα), Τραπεζικό Δίκαιο (Ν. 3869/2010 – Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά) και Ποινικό Δίκαιο.

Χάρη στους εξειδικευμένους και έμπειρους δικηγόρους, που το στελεχώνουν, το γραφείο μας παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, τόσο σε εξωδικαστικό και συμβουλευτικό επίπεδο, όσο και ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών. Οι υπηρεσίες του γραφείου μας παρέχονται είτε στη βάση της ανάθεσης συγκεκριμένης υπόθεσης (κατ’ αποκοπή), είτε με πάγια αντιμισθία (μηνιαία ή ετήσια).

Το γραφείο μας, με υψηλή συναίσθηση καθήκοντος και πιστό στις αρχές του λειτουργήματος της δικηγορίας, ως αρωγού της δικαιοσύνης, χάρη στη διαρκή ενημέρωση και την άριστη υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει, προσφέρει, σε προσιτές τιμές, σύγχρονες, άρτιες και έγκυρες νομικές υπηρεσίες στους εντολείς του, με απόλυτη υπευθυνότητα και άμεση συναίσθηση των αναγκών τους. Σκοπός μας η έγκαιρη, συνεπής και αποτελεσματική εκπροσώπηση των εντολέων μας, με την τάχιστη και βέλτιστη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, έχοντας ως αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον τους.